16 mar 2008

Konferencja „Model postępowania przygotowawczego”

Konferencja „Model postępowania przygotowawczego”

W dniu 7 marca 2008 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja poświęcona modelowi postępowania przygotowawczego. Organizatorem konferencji było Zrzeszenie Prawników Polskich, oddział we Wrocławiu, a patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału Prawa prof. dr hab. Marek Bojarski. W konferencji wzięli udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona, prezes.