lip 9

4 DNIOWA WYCIECZKA 26-29.09.2019 Baranów Sandomierski, Sandomierz, Zamość, Zwierzyniec, Lublin, Kozłówka, Kazimierz Dolny, Nałęczów

4 DNIOWA WYCIECZKA 26-29.09.2019 Baranów Sandomierski, Sandomierz, Zamość, Zwierzyniec, Lublin, Kozłówka, Kazimierz Dolny, Nałęczów

4 DNIOWA WYCIECZKA 26-29.09.2019

Baranów Sandomierski, Sandomierz, Zamość, Zwierzyniec, Lublin, Kozłówka, Kazimierz Dolny, Nałęczów

Data zapisów i wpłata 200zł do 20 lipca 2019, pozostała kwota płatna do 4 września 2019r. Wpłaty na konto ZPP 50 1090 2402 0000 0006 1010 5833

Zapisy: Lidia Hojeńska – tel. 604 478 126 oraz Marek Stefanowski – 604 295 446

Zapraszamy!

Zarząd ZPP Oddział we Wrocławiu