1 lip 2008

Wyjazd do Brukseli

Wyjazd do Brukseli

Bruksela jest siedzibą króla i parlamentu belgijskiego, a ponadto jest siedzibą NATO, Euroatomu i kilkudziesięciu międzynarodowych organizacji. Bruksela jest ponadto siedzibą instytucji Unii Europejskiej. Jedna z ważniejszych instytucji europejskich otworzyła się przed nami w dniach 21-24 czerwca 2008 r. Zwiedzanie Parlamentu Europejskiego oraz spotkanie z europarlamentarzystami przybliżyły nam funkcjonowanie tego organu.

16 mar 2008

Konferencja „Model postępowania przygotowawczego”

Konferencja „Model postępowania przygotowawczego”

W dniu 7 marca 2008 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja poświęcona modelowi postępowania przygotowawczego. Organizatorem konferencji było Zrzeszenie Prawników Polskich, oddział we Wrocławiu, a patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału Prawa prof. dr hab. Marek Bojarski. W konferencji wzięli udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona, prezes.

18 wrz 2006

XVII Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników – Wrocław 2006

XVII Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników – Wrocław 2006

Letnie ogólnopolskie spartakiady prawników organizowane są rokrocznie już od 16 lat z inicjatywy Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie, kolejno przez regionalne korporacje prawnicze w kraju. Jest to największa integracyjna impreza prawnicza w Polsce. Tym razem zaszczyt ten spotkał w dniach 6-10 września 2006 r. także środowisko prawników dolnośląskich. Wśród organizatorów Spartakiady znajdowało sie Zrzeszenie.

NOWSZE NOWSZE 1 2 4 5