Statut Zrzeszenia Prawników Polskich
Deklaracja członkowska przystapienia do Zrzeszenia Prawników Polskich
Program VII Rajdu Alpejskiego (16-25 sierpnia 2024 r.)
Program wycieczki Szlakiem Orlich Gniazd (5-8 września 2024 r.)