Otwórz w OpenStreetMap
Oddział nie posiada stałej siedziby.

Adres zarejestrowania:

ul. Sądowa 1
50-950 Wrocław
REGON:
932717529
Nr konta:
Santander Bank
50 1090 2402 0000 0006 1010 5833